پیدا

هست به شهر ولوله این که شده ست ز له

درخواست حذف اطلاعات

امشب ساعت ۱۱ دم کافه یه پیر زنه از بغلمون رد شد
گفت آقا تو گوشیتون نزده که امشب ز له میاد؟
گفت امشب ز له میاد!
گفتیم نه... قرار نیست ز له بیاد ...
یکم خندیدیم... حالا با این شرایط....
فردا باید برم پیداش کنم و ازش بپرسم
۲۰ سال دیگه ام چطوری میشم ؟!! :|