پیدا

حالا دیگه واقعاً تعطیلی

درخواست حذف اطلاعات

یکی از فانتزیام اینه اینه وقتی رفتم دم یه مغازه و مغازه دار همینجوری که تو نشسته بود گفت تعطیلیم بیام بیرون از مغازه و آر پی جی رو از تو کوله در بیارم بزنم وسط مغازش:)) بعد با خیال راحت برم مغازه ی بعدی :))