پیدا

توی تمام تفکراتم!

درخواست حذف اطلاعات

بعد از اینکه دیروز ۱۳ ساعت خو دم الان خیلی مقاومت میکنم ساعت خوابمو توی دو روز به ۲۶ ساعت نرسونم!!! ولی خب از یه طرف رکوردی حساب میشه برای خودم اجه بخوابم:)))