پیدا

کجایند خواب های بی استرس

درخواست حذف اطلاعات

خواب میدیدم صبح دیر پاشدم و داشتم میرفتم سمت اضاف خوردن... بعد به یه حال ی گقتم بذار اضاف بخورم ... خواب الانم مهم تره:))) همینطوری که خوابو میدیدم حس می که اشتباه می کنم، اینی که میبینم خوابه و من توی واقعیت خواب موندم و در واقعیت دهنم داره میشه، ولی حال ت خوردن نداشتم ... هرچقد خواب میرفت جلوتر منم استرسم بیشتر میشد تا جایی که حس دیگه بگا رفتم... پاشدم دیدم هنوز تاریکه و گفتم خوبه خیلی اضاف نمیخورم ... ساعت رو دیدم یادم افتاد ... من ۴، ساعت گذاشته بودم برای ساعت ۵ که بیدار بشم ولی خب... الان ساعت نزدیک به ۱۰ه و ... هنوز اصاف نخوردم ولی خودم یه بگا رفته ی رفته ی بزرگم!! +جالب اینجا بود توی خواب کل شهر خالی بود:))) رفتم دیدم هیچ آدمی نیست... زنگ زدم دیدم ی جوابمو نمیده... و....