پیدا

خودِ شناسی افسرده

درخواست حذف اطلاعات

یکی از بدترین تلقین های بشر این میشه که بگه نه من افسرده نیستم:)) نه من افسردگی ندارم.... +برنده اونیه که کامل با خودش کنار بیاد حتی خود افسرده اش!:))