پیدا

خدایا مرسی

درخواست حذف اطلاعات

یعنی اون کارمندی که قراره ۶ صبح صبح بیدار باشه از فردا تو ادارات تی رو باید خاور خاور طلا ریخت پاش... ما سربازا هم که بیدارموندنمون وظیفمونه:))) + رو اون ساعت صبح با شلاق هم بزنیش ادامه میده به خوابش بعد من باید ۴ و نیم صبح پاشم از خواب