پیدا

برای همه چیز دو ح تصور خطاست :))

درخواست حذف اطلاعات

دو دسته رو مخ اعظم:
یه دسته اونایین که میبینن داری توی ترمینال تایپ میکنی sudo apt update پشماشون میریزه و خشتک میدرن و از اونجا برای پیدا یه فایل تو سیستمشون هم بهت زنگ میزنن :)))

دسته بعدی ، دسته ی ان که کاری ندارن چی بلدی چی بلد نیستی...
حتی بعد از اینکه بهشون میگی من مدرک icdl رو ۵ دبستان گرفتم میان نحوه پرینت هم بهت یاد میدن و بعدش میان میگن یاد گرفتیا... ت خوب بوده :)))