پیدا

درود بر روح پر فتوح گران

درخواست حذف اطلاعات

تازه داشتم به پنج و نیم صبح پاشدن عادت می که خبر عوض شدن ساعت کاری رو شنیدم از ساعت ۶ صبح تا ۲ بدون نهار؟؟:))) ننت خوب بابات خوب... لامصب پنج و نیم صبح من بدبخت چطوری خودمو برسونم به اون اب شده؟؟؟ ننت خوب بابات خوب یعنی انقدر وضعیتتون تخمیه که نمیتونید برق یه کشور به اصطلاح خفن و مدرن ِ جهان سومی رو تأمین کنید دارید از سر و تهش میزنید؟؟؟ ریدید اقایون ریدید....:))))