پیدا

برادر

درخواست حذف اطلاعات

البته اینم بگم منی که نصف خونوادمون توی کار تی بودن تا الان دیدم که تمام آدمای سالم و کاری زود کله پا میشن و جاشون رو آدمای نفهم و شارلاتانی میگیرن که فقط دنبال رابطه بازی و درجه و رتبه ان!!! مملکتی که هنوز با رابطه میچرخه و به فکر جیب خودمونیم تا حال مردم اوضاع بهتری پیدا نمیکنه... ولی باز نمی دونم... بخاطر بالا رفتن سن اطرافیانمه یا درست میبینم... مردم هر روز تقاضای درست تری اژ نظام دارن و از اون طرف صبرشون هر روز در حال کم شدنه... صبر کمتر ... امید کمتر... مهاجرت افراد بدرد بخور بیشتر... سیر نزولی بیشتر... به کجا چنین شتابان...