پیدا

۰۳/۱۰

درخواست حذف اطلاعات

دو روز گذشته در مجموع پرکار تر از دو ماه گذشته بوده برای من:))) بعد بابام میگه صبحا باهم میریم پس چرا انقدر میخو ؟ نکنه کارگری میکنی اونجا:)))) ولی جدی خسته ام اقا خسته:)))) به قول لینوس شاید خواب یه جوری عمر تلف باشه ولی عوضش با تمرکز بیشتری میشه فردا کار کرد:))) +نمیگذره این تاریخ لامصب... تازه ۱۰ تیره... اگه محصل بودم تا الان تموم شده بود تابستون