پیدا

عدل علی همراهتون

درخواست حذف اطلاعات

توی خارج از ایران اگه شما مبلغ هنگفتی به حسابتون واریز بشه صد نفر میان میپرسن که این پول از کجا بوده و اگه شما نتونید درست جواب بدین تون پارست چون شما مفسد اقتصادی هستید توی ایران اگه شما فالوئر زیادی پیدا کنید هزار نفر میان همینطوری که تو گونی هستید تون رو میکنن و از شما نمیپرسن که این فالوئر رو از کجا اوردی و کاری ندارن که جواباتون قانع کننده است یا نه در هرصورت شما یا جاسوسید یا دنبال اشاعه ا و کذبید که باید بشید...! بلا ه تونستم به یه رابطه عقلانی بین دستگیری های داخل و خارج پیدا کنم....:)