پیدا

میشه یه روز

درخواست حذف اطلاعات

وظایف و برنامه ها پشت هم اضافه میشن... بدون اینکه یه برنامه نویس کمکی اضافه بشه... به امید موفقیت مصاحبه نفر بعدی...!!